COPYWRITING

«Estoest copywriting trenning 2019»

https://wp.me/p14XYK-jt

Copywriting (Eng. Copywriting, kus copy — copy või text material, write — write) — esitlus- ja reklaamitekstide kirjutamine. Need on tekstid, mis stimuleerivad müügi kasvu või populariseerivad toodet, ettevõtet, teenust, inimest või ideed. Copywritingut võib nimetada teaduseks psühholoogia, turunduse ja kirjutamise ristumiskohas.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Kopeerimine

Trenningit pakutakse veebimeistritele, Interneti-ressursside moderaatoritele, e-uudiskirjade autoritele, E-poodide toodete kirjelduste koostajatele, kasutusjuhenditele, kuulutustele ja loosungitele, turundajatele, aga ka kõigile, kes soovivad õppida eriala, mis on nõudmisel.

Trenningu korraldab Estoest OÜ, reg.nr. 11487364, (osutab litsentsi alusel Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286), mis ei ole õppeasutus, millel ei ole vaja tegevusluba, ning õpetab ettevõtete ja organisatsioonide töötajatele copywritingut vastavalt oma litsentsi igapäevase tegevuse käigus individuaalselt töökohal, klassiruumides, Skype’is, samuti kõike, kes soovivad omandada uut perspektiivikat eriala.

Seadusest Täiskasvanute koolituse seadus (kirjuta-TäKS) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

5. PEATÜKK

TÄIENDUSKOOLITUSE RAHASTAMISE KORRALDUS

§ 15.TÄIENDUSKOOLITUSE RAHASTAMINE

(1) Täienduskoolituse kulud katab sellest huvitatud isik või asutus.

Reklaamikirjutamise kursuse hind on 199 €.

Koolituse kestus — 6 nädalat koos iganädalaste klassiruumiloengutega.

Loengupaigaks on Mustamäe kultuurikeskus Kaja neljandal korrusel neljas klassiruum reedeti kell 18 — kaks akadeemilist tundi 45-minutise vahega 15-minutiline paus.

Sissejuhatus

Copywrite’i kursused “Estoest copywriting” pakuvad klassiruumis kuut sissejuhatavat loengut, praktilisi õppetunde Skype’is ja e-posti teel, individuaalseid teste. Võite koolitusel osalemisest keelduda igal ajal, kuid sisestatud kursustasu ei tagastata.

Sisseastumiseks peate täitma küsimustiku, mille saadame koolitusrühmas registreerunutele https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/, lisama CV-d, töötajate- koolituse eest tasunud ettevõtte või organisatsiooni juhtkonna kaaskirja, koopia kviitungid copywritingu kursuse kulude tasumiseks — 199 € kontole:

ESTOEST OÜ

konto EUR: EE911700017001647727

BIC / SWIFT: NDEAEE2X

LUMINORIPANK

koos selgitusega “Estoesti copywriting trenning”.

Programm

4. oktoober

Sissejuhatav loeng «copywriting»

— mis on copywriting

— Miks kirjutada infotehnoloogia spetsialistidele: programmeerijatele, testijatele, analüütikutele, veebimeistritele, administraatoritele

— kuidas saada copywriteriks

— tekstikirjutamine või ümberkirjutamine

— copywriting — kirjanduslik looming või käsitöö

11. oktoober

Juriidilised küsimused

— autoriõigused

— andmekaitse

— plagiaat (kopeerimine ja kleepimine)

— tellimine ja töökoha otsimine

— vabakutseline

— tekstikirjutaja palk (1800 tähemärki vahedeta)

18. oktoobril

Veebisaidi tekst, sisu

— pealkiri

— loosung

— menüü

— sisu, lõikude suurused

— sise- ja välisviited

kontaktid

— plii — sisu esimene lause

kehtetu plii:

«Meie ettevõte asutatud 2019. aastal Eesti kapitalil, me tegutseme eritellimusel meeste kingade tootmises …»

atraktiivne plii:

«Alustasime mudeljalatsite tootmist 1945. aasta mais, sõdurite saapad olid terves sõjas teritatud ja härrasmeeste kingad pärast võitu …»

— sisu: plii, sissejuhatus, põhitekst, jätkamine (sõnade, märkide, lühendite arv)

— © — autoriõiguse märk

1. Vajutage ja hoidke all Alt

2. NumLock (!) Klaviatuuri paremal küljel tüüp — 0169

3. Vabastage Alt

4. Selgub ©

— e-post (aadress, teema, tekst, allkiri)

25. oktoober

Tekstid HTML-koodis:

— päis

— märksõnad (keewords)

— kirjeldus

— piltide alternatiivtekst (Alt)

— HTML-kommentaarid <! — mis tahes kommentaari tekst ->

— peidetud tekst — <input type = «hidden» name = «hide» />

1. novembril

SEO — otsingumootori optimeerimine

— Semantiline tuum — sõnade ja fraaside kogum, mis selgitab sisu, eesmärki, saidi žanrit

— märksõnad

— sünonüümid ja antonüümid

— võõrsõnad

— lühendid ja lühendid

— parasiitsõnad

— rämpspost

— Sissejuhatus SEO Traffic Travise’i

8. novembril

SMM — sotsiaalmeedia, kataloogid ja otsingumootorid

— Lehtede ja gruppide sisu ja haldamine Facebookis, LinkedIn, VK

— teadetetahvlid, kataloogid ja otsingumootorid Google, Yandex

— AdSense ja AdWords, Yandex.Metrica

— teated, sissekanded kataloogides, saidi registreerimine

otsingumootorid

Üritused, trükised, arutelud

Suletud rühmas https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/ peate avaldama oma tööd, arutama ja hindama kaasõpilaste tööd, kus administraatorid modereerivad kõiki väljaandeid.

Iga kursusel osaleja avab ja haldab WordPressi platvormil oma veebisaiti “copywriter.nimiperekonnanimi.facebook.com ”, oma lehte ja rühmi (viimane on valikuline) SMM-is — Facebook, LinkedIn, VK.

Kursuse edukat läbimist hinnatakse WordPressi platvormil olevate isiklike ja / või temaatiliste saitide, lehtede ja gruppide hindamisega SMM-is — Facebook, LinkedIn, VK.

Kohtumiseni Estoest Copywriting Trenning 2019

https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/

Moderaator

Konstantin Zakharov

56619154

estoestcopywriter@online.ee

«Estoest copywriting trenning 2019»

https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/

Копира́йтинг (англ. copywriting где copy — копия или текстовый материал, write — писать) — написание текстов презентационного и рекламного характера. Это тексты, которые стимулируют рост продаж или популяризируют товар, компанию, услугу, человека или идею. Копирайтинг можно назвать наукой на пересечении психологии, маркетинга и писательского искусства.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Копирайтинг

Тренинг по копирайтингу предлагается вебмастерам, модераторам интернет-ресурсов, авторам e-mail рассылок, составителям описаний товаров Э-магазинов, инструкций пользования, рекламных объявлений и слоганов, маркетологам, а также всем желающим освоить востребованную профессию.

Тренинг проводит Estoest OÜ, reg.nr. 11487364, (оказывает услуги доверительным фондам и коммерческим объединениям по лицензии Financial services, Service of trust funds and companies FIU000286), которое не является образовательным учреждением, не обязано иметь специального разрешения на деятельность, обучает копирайтингу штатных и аустаффинговых сотрудников предприятий и организаций в соответствие со своей лицензией в ходе своей повседневной деятельности индивидуально на их рабочем месте, в аудиториях, по Скайпу.

Из Закона Täiskasvanute koolituse seadus (lühend-TäKS) https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010

5. PEATÜKK

TÄIENDUSKOOLITUSE RAHASTAMISE KORRALDUS

§ 15.TÄIENDUSKOOLITUSE RAHASTAMINE

(1) Täienduskoolituse kulud katab sellest huvitatud isik või asutus.

Стоимость курса копирайтинга — 199 €.

Продожительность треннинга — 6 недель с еженедельными аудиторными лекциями.

Место проведения лекций — четвертая аудитория на четвертом этаже Mustamäe kultuurikeskus Kaja по пятницам в 18 часов — два академических часа по 45 минут с перерывом 15 минут.

Введение.

Тренинг копирайтинга «Estoest copywriting» предоставляет шесть вступительных лекций в аудитории, практические занятия по Скайпу и электронной почте, индивидуальные зачеты. От участия в тренинге можно отказаться в любое время, но внесенная стоимость курса не возвращается.

Для поступления следует заполнить анкету, которую мы высылаем зарегистрировавшимся в группе треннинга https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/ , приложить CV, от работающих, — сопроводительное письмо руководства предприятияили организации, которая оплачивает треннинг, копию квитанции об уплате стоимости курса копирайтинга — 199 € на счет:

ESTOEST OÜ

account EUR: EE911700017001647727
BIC/SWIFT: NDEAEE2X
LUMINOR BANK

с пояснением «Estoest copywriting trenning 2019».

Программа

4 октября

Вводная лекция «Копирайтинг»

— что такое копирайтинг

— зачем копирайтинг ИТ-специалистам: программистам, тестерам, аналитикам, вебмстерам, администраторам

— как стать копирайтером

— копирайтинг или рерайтинг

— копирайтинг — литературное творчество или ремесло

11 октября

Юридические вопросы

— авторское право

— защита данных

— плагиат (copy and paste)

— autsoursing иaustaffing

— freelance

— оплата труда копирайтера (1800 знаков с пробелами)

18 октября

Текст вебсайта, контент

— заголовок

— слоган

— меню

— контент, размеры параграфов

— ссылки внутренние и внешние

— реквизиты

— лид — первая фраза контента

недопустимый лид:

«Meie ettevõte on asutatud 2019. aastal Eesti kapitalil, me tegeleme eritellimusel meeste kingade tootmisega …»

привлекательный лид:

«Alustasime mudeljalatsite tootmist 1945. aasta mais, sõdurite saapad olid terves sõjas teritatud ja härrasmeeste kingad pärast võitu …»

— контент: лид, введение, основной текст, резюме (количество слов, знаков, аббревиатур)

— © — знак авторского права

1. Нажмите и держите Alt

2. На правой части клавиатуры вNumLock (!) набрать — 0169

3. Отпустить Alt

4. Получится ©

— e-mail(адрес, тема, текст, подпись)

25 октября

Тексты в HTML коде:

— заголовок (header)

— ключевые слова (keewords)

— описание (description)

— альтернативный текст изображений (Alt)

— HTML-комментарии <! — любой текст комментария ->

— скрытый текст — <input type=»hidden» name=»hide»/>

1 ноября

SEO — оптимизация для поисковиков

— Семантическое ядро — комплект слов и фраз, поясняющих содержание, предназначение, жанр сайта

— ключевые слова

— синонимы и антонимы

— иностранные слова

— сокращения и аббревиатуры

— слова-паразиты

— спам

— введение в SEO программуTraffic Travise

8 ноября

SMM — социальная медия, каталоги и поисковики

— Контент и управление страницами и группами в Facebook, LinkedIn, VK

— доски объявлений, каталоги и поисковики Google, Yandex

— AdSense ja AdWords, Яндекс.Метрика

— объявления, записи в каталогах, регистрация сайтов в

поисковиках

Мероприятия, публикации, обсуждения

В закрытой группе «Estoest copywriting trenning» https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/ предстоит публиковать свои работы, обсуждать и оценивать работы сокурсников, где все публикации модерируются администраторами.

Каждый участник курса открывает и ведет свой сайт на платформе WordPress, свою страницу и группы (последние по желанию) в SMM – Facebook, LinkedIn, VK под заголовком «Copywriter (имя и фамилия)».

Зачетом успешного окончания курса станет оценка персональных и/или тематических сайтов на платформе WordPress, страниц и групп в SMM – Facebook, LinkedIn, VK.

Ждем Вас на «Estoest copywriting trenning 2019»

https://www.facebook.com/groups/estoest.copywriting.trenning/

Модератор

Константин Захаров

56619154

estoestcopywriter@online.ee

Об авторе Konstantin Zahharov

ESTOEST OÜ, reg.nr. 11487364 — Estonian companies incorporation, outsourcing, liquidation under license Financial services, Service of trust funds, and companies FIU000286 (GDPR, KYC, AML, SSS — Sanctions Scanning Supervisor). Письменный перевод эстонского, английского, украинского, русского vice versa — от 6 € за регулярные, до 12 € за специфические тексты – 1800 знаков c пробелами.
Запись опубликована в рубрике copywriter, copywriting, couch, ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК, Интернет-торговля, ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА, Перевод с эстонского, РЕПЕТИТОРСТВО, копирайтинг, персональное обучение с метками , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s