Письменный перевод эстонского, английского, украинского, русского vice versa — от 6 € за регулярные, до 12 € за специфические тексты – 1800 знаков c пробелами.

https://wp.me/P14XYK-iW

 

Срочные переводы до 5 страниц в день +50%.

Тематика: художественные тексты, статьи, путевые заметки, туристические буклеты, реклама товаров и услуг, дайджесты эстонских СМИ, документы, инструкции, заявления.

Перевод, адаптация, локализация, модерация, маркетинг сайтов (HTML, SEO, SMM, WordPress) — по договоренности. 

Оплата:

Estoest OU
account EUR: EE911700017001647727
BIC/SWIFT: NDEAEE2X

Через корреспондентские банки:
EUR-
Luminor Bank AS, Tallinn (BIC-kood RIKOEE22) VIA — UniCredit Bank AG Muncheni Branch (BIC-kood HYVEDEMM)
RUB —
Luminor Bank AS, Tallinn (BIC-kood RIKOEE22) VIA — ZАО Raiffeisenbanki Moskva Branch (BIC-kood RZBMRUММ).
LUMINOR BANK
Mastercard nr. 5476866170435737
Name on card: Konstantin Zahharov
exp. 05/21

Aadress: Vabriku 47/1-2, 10411, Tallinn, Estonia

Платежные системы:

Payoneer card Nr. 5300726524865596, client nr.34185098, Konstantin Zahharov, konstantinzahharov@outlook.com
PayPal — estoest@hot.ee,
SmartCat — estoest@hot.ee,
Skrill — ID:17620927

Webmoney — WmId=035048973221,
Z936115876653
R563227584413
E920382139799
P440825698056

Яндекс.Деньги — 410011728875884

 

С уважением, Konstantin Zahharov, CEO Estoest PLC, reg.nr. 11487364

Registration, sale, outsourcing, liquidation of companies in Estonia reg.nr. 11487364, under the license Financial services, trust fund services, and business associations, FIU000286.

 

PORTFOLIO EST<>RUS KONSTANTIN ZAHHAROV

SELTSIMEES LAPSE MAAILM

Leelo Tungla romaani „Seltsimees laps“ ja Moonika Siimetsa samanimelise ekraniseeringu peategelane elab 1950. aastate Eestis. Nii nagu igal teisel lapsel, on ka väikesel Leelol palju küsimusi maailma kohta enda ümber. Ajal, mil liigse lobisemise eest võib vangi minna, ei ole suured inimesed kuigi altid lapsele selgitama, mis see ’enkavedee’ on või mida tähendab ’vene värk’. Pealegi oli nõukogude ühiskonnas palju sellist, millest ka täiskasvanud aru ei saanud, mis siis veel väikesest tüdrukust rääkida.

Ka tänapäeva vaatepunktist on toonane aeg sageli raskesti mõistetav. Seda eriti nende jaoks, kes nõukogude elu oma silmaga näinud ei ole. Käesolevalt pildilt leiate vana aja asju, millest igaüks avab seltsimees lapse maailma ühte tahku. Head avastamist!

МИР ТОВАРИЩА РЕБЕНКА

Главная героиня фильма «Товарищ ребенок» — экранизации Мооники Сииметс одноименного романа Леэло Тунгал — живет в Эстонии в 1950-х годах. Как и у других детей, у маленькой Леэло есть много вопросов к окружающему ее миру. В то время, когда за длинный язык можно было угодить в тюрьму, а взрослые не очень-то хотели объяснять ребенку, что такое «энкавэдэ» или как понять, что означает «русская дрянь»К тому же в советском обществе было много такого, чего и взрослые-то не понимали, что уж говорить о маленькой девочке.

Глядя из сегодняшнего дня, те времена, зачастую, действительно сложно понять. Особенно тем, кто не видел советскую жизнь своими глазамиВ настоящей картине вы увидите события минувших времен, в которых для каждого откроется одна черта товарища ребенка. Хороших впечатлений!

* PIONEERID

Alates 1930-ndatest kuni 1980-ndate lõpuni toimus Nõukogude Liidus pioneeride liikumine (http://www.ra.ee/apps/fotis/index.php/et/photo/search?m_messages=1&search=pioneerid&q=1) . Pioneeridel olid omad käitumistavad, tseremooniad ja eeskujud jäljendamiseks. Ka väike Leelo unistas pioneeriks saamisest. Miks see noorteliikumine nii ligitõmbav oli, sellest räägib oma kogemuse põhjal kirjanik Leelo Tungal.

Ülesanne:

Pioneeride liikumisel olid küll omad eripärad, kuid samas võib leida ka palju sarnasusi teiste noorteorganisatsioonidega. Allolevas testis on läbisegi esitatud nõuded, mida pidi täitma iga eeskujulik pioneer ning nõuded, mis kehtivad tänapäeval kodutütarde liikumisele Eestis. Kas oskate neil vahet teha?

(Testi materjalid: “Pioneerijuhi käsiraamat” 1949 ja “Kodutütarde järgukavad” https://www.kodutytar.ee/download/Kodut%C3%BCtarde-j%C3%A4rgukavad.pdf)

ПИОНЕРЫ

С 1930-х до конца 1980-х в Советском Союзе действовало пионерское движение http://www.ra.ee/apps/fotis/index.php/et/photo/search?m_messages=1&search=pioneerid&q=1). У пионеров были свои нормы поведения, церемонии, примеры для подражания. Мечтала стать пионеркой и маленькая Леэло. Почему это молодежное движение было так привлекательно, об этом на основании своего опыта говорит писательница Лэло Тунгал.

Задание:

У пионерского движения были своеобразия, но в то же время и много общего с другими молодежными организациями. В тесте ниже в свободной форме приведены требования, которые должен был выполнять каждый примерный пионер и требования, которые действуют в современном движении Дочери Родины в Эстонии. Попробуйте найти в них отличия.

(Материалы теста: “Памятка Пионервожатого” 1949 и “Программы Дочерей Родины” https://www.kodutytar.ee/download/Kodutütarde-järgukavad.pdf)

Kellele kehtib nõue:

 • Osata rännakul valida peatuskoht, korraldada laager ja ööbimine.

a) Pioneeridele

b) Kodutütardele

c) Mõlematele

 • Osata rivielemente (tervitused, joondu, valvel, käskluste täitmine)

a) Pioneeridele

b) Kodutütardele

c) Mõlematele

 • Osata nõeluda sokke ja sukki

a) Pioneeridele

b) Kodutütardele

c) Mõlematele

 • Osata lahendada konflikte

a) Pioneeridele

b) Kodutütardele

c) Mõlematele

 • Tunda kodukandi loodust, sh söödavaid ja mürgiseid taimi, ning osata looduses orienteeruda

a) Pioneeridele

b) Kodutütardele

c) Mõlematele

Для кого действует требование:

 • В походе уметь выбрать место привала, разбить лагерь и устроится на ночлег.

аДля пионеров

бДля Дочерей Родины

вДля обоих

 • Владеть элементами строевой подготовки (приветствияравняйсь, смирно, выполнение приказаний)

_______________________________

Тесты открываются щелчком мыши на выделенных цветом адресах в новом окне

аДля пионеров

бДля Дочерей Родины

в) Для обоих

 • Уметь заштопать носки и чулки

аДля пионеров

бДля Дочерей Родины

в) Для обоих

 • Уметь разрешать конфликты

аДля пионеров

бДля Дочерей Родины

в) Для обоих

 • Знать природу родного края, в том числе съедобные и ядовитые растения, уметь ориентироваться на местности

аДля пионеров

бДля Дочерей Родины

в) Для обоих

ISIKUKULTUS

Stalini valitsemise ajal pidi tema kui Suure Juhi pilt rippuma igas ametiruumis ja kooliklassis. Stalini tegelaskuju kohtas lauludes, luuletustes, kooliõpikutes ja muidugi ajaleheveergudel. Sellist protsessi, mille käigus inimesest saab n-ö märk – võimu sümbol, nimetatakse isikukultuseks. Ajaloolane David Vseviov selgitab oma nägemust sellest, kuidas isikukultus ühiskonnas kujuneb.

* REPRESSIOONID

Nõukogude võim Eestis tõi kaasa küüditamised, arreteerimised, mahalaskmised. Selline repressiivne poliitika oli vajalik võimu kindlustamiseks ning sundis inimesi muutunud olukorraga kohanema. Repressioonide ohvriks võisid lagenda ka need, kes otseselt uue võimu vastu ei võidelnud. Piisas näiteks ka sellest, kui olid esimese Eesti Vabariigi ajal riigitruu kooliõpetaja olnud, nagu seda oli Leelo ema Helmes Tungal. Kuidas selline võimupoliitika ühiskonnas täpselt toimis, selgitab Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi vanemteadur Aigi Rahi-Tamm.

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

Во времена правления Сталина портрет Вождя народов должен был висеть в каждом служебном помещении и школьном классе. Действующим лицом Сталин фигурировал в песнях, стихах, школьных учебниках и, конечно, в газетных публикациях. Такое возвеличивание, во время которого человек превращается в знаковый символ власти, называется культом личности. Историк Давид Всевиов объясняет свое видение возникновения в обществе культа личности.

РЕПРЕССИИ

Советская власть в Эстонии принесла депортации, аресты, расстрелыТакая репрессивная политика была необходима для укрепления власти и заставляла людей приспосабливаться к изменившимся условиям. Жертвами репрессий могли оказаться и те, кто не боролся с новой властью в открытуюДостаточно было, если во времена Первой Эстонской Республики ты был верным государству школьным учителем, какой была мать Леэло Хельмес Тунгал. Как такая политика власти действовала в обществе на самом делеразъясняет старший научный сотрудник Института истории и археологии Тартуского Университета Айги Рахи-Тамм.

* Pealkiri

Film „Risttuules“

Režissöör Martti Helde

* Tutvustus

«Risttuules» on 2014. aastal linastunud dokumentaalsel ainesel põhinev Eesti eksperimentaalne ajalooline mängufilm, mis käsitleb 1941. aasta juuniküüditamist. Filmi lavastaja on Martti Helde. Filmi stsenaarium võitis 2010. aastal Eesti Filmi Sihtasutuse, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Rahvusringhäälingu «Eesti mälu» programmi dokumentaalfilmide konkursi.

1940. aastate algul oli Tartu ülikooli filosoofiatudeng Erna õnnelikus abielus väikese tütre ema. 27-aastase naise perekond küüditati koos tuhandete eestlastega Siberisse ühel 1941. aasta juuniööl. Tema mees saadeti vangilaagrisse, Erna koos tütrega lähetati Siberi asustamata aladele. Ajaloolise mängufilmi aluseks on Erna päevikumärkmed, aga ka küüditamisest rääkivad kirjad, mälestused, arhiivimaterjalid, joonistused, fotod ja intervjuud. Erna jaoks peatus aeg sel hetkel, kui ta oma kodust vägivaldselt ära viidi. Aja peatumisest lähtub ka filmi audiovisuaalne lahendus (tableau vivant): kaadris on inimesed tardunud, kolmemõõtmelises pildis liigub vaid kaamera.

Allikad:

— Eesti Filmi Andmebaas: http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/11723

— Wikipedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Risttuules

* Tekst

Filmi treiler: https://www.youtube.com/watch?v=xMA64t1Pg40

Название

Фильм На перекрестном ветру

Режиссер Мартти Хельде

Описание

В 2014 году был показан снятый на основе реальных событий Эстонский экспериментальный исторический художественный фильм «На перекрестном ветру» об июньской депортации 1941 года. Постановщик фильма Мартти Хельде. В 2010 году сценарий фильма стал победителем конкурса «Память Эстонии» Целевого учреждения Эстонского Фильма, Эстонского Культурного капитала и Эстонского национального вещания в программе документальных фильмов.

В начале 1940-х годов студентка философского факультета Тартуского университета Эрна была в счастливом замужестве, матерью маленькой дочери. Семью 27-летней женщины вместе с тысячами других эстонцев в июньскую ночь 1941-го года депортировали в СибирьЕе супруга посадили в тюремный лагерь. Маму с дочерью отправили на незаселенную территорию Сибири. Основой для создания исторического художественного фильма послужили дневниковые записи Эрны, а также письма, воспоминания, архивные материалы, рисунки, фотографии и интервью о депортации. Время для Эрны остановилось в тот момент, когда ее насильно увезли из родного дома. Оно остановилось в звуковом и визуальном решении (tableau vivant): в кадре неподвижно застывшие люди, в трехмерном изображении перемещается только камера.

Источники:

— База данных Эстонского Фильма: http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/11723

— Wikipedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Risttuules

Текст

Трейлер фильмаhttps://www.youtube.com/watch?v=xMA64t1Pg40

* Pealkiri

Film „Stalini surm“

Režissöör Armando Iannucci

* Tutvustus

Armando Iannucci, see Šotimaal Glasgow’s sündinud itaalia nimega ja viimastel aastatel suure lombi taga Ameerikas oma karjääri suurimat edu nautiv mees on satiirižanri kroonimata kuningas, kelle eest pole pääsenud ei Suurbritannia ega ka Ameerika Ühendriikide poliitiline maastik. […] Nüüd on see mees vaatluse alla võtnud Emakese Venemaa ja selle kunagise suure juhi Jossif Vissarionovitš Stalini ning näitab kõigile, et tema teravus pole kuhugi kadunud, vaid pigem veelgi teravamaks läinud.

Režissöör Armando Iannucci suunab filmikaamera sündmustele, mis eelnevad ja järgnevad vahetult Stalini siit ilmast lahkumisele. Meie silme ees avaneb absurditeater ja võimuvõitlus, mida tuleb oma silmaga näha, et seda uskuma jääda.

On aasta 1953. Stalin on pealtnäha hea tervise juures ja tema pea katkematu terror oma riigi kodaniku suhtes ei rauge, Siberisse suunduvad rongid on rahvast pungil ja paha­endeliste majade pahaendelistes keldrites kajavad hirmutavalt sageli revolvri­lasud. See idüll lõpeb aga järsult ühel hommikul, kui Stalini lähikondlased leiavad Isakese põrandalt „omaenda ebaväärikuse loigus“. Aga tema lähikonnal, kuhu teiste seas kuuluvad seltsimehed Malenkov, Hruštšov, Molotov, Beria, Žukov ja teised (unustada ei tohi ka Stalini joodikust poega Vassilit ja kalestunud tütart Svetlanat), ei ole põhjalikumaks leinamiseks aega. On vaja asuda otsustavalt tegutsema, et tagada endale hea ja turvaline äraolemine võimalikult kõrgel positsioonil ka uue võimu ajal, võib-olla isegi selle absoluutses tipus. Aga peaasi, et maine teekond enne seda ootamatult ei katke…

Allikas: https://blacknightsfilmfestival.com/est/filmid/323408

* Tekst

Filmi treiler: https://www.youtube.com/watch?v=YKxTozRPHbQ

Название

Фильм Смерть Сталина

Режиссер Армандо Джаннуцци

Описание

Армандо Джаннуцциродившийся с итальянским именем в Глазго, в Шотландии, в последнее время имеющий наибольший успех в своей карьере за океаном в Америке, — не коронованный король сатирического жанра, от которого не убереглись политические сферы как в Великобритании, так и в Соединенных Штатах Америки. […] Теперь этот человек взялся за рассмотрение Матушки России и ее некогда великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина, и демонстрирует всем, что его его колкость никуда не пропала, а скорее стала еще более острой.

Режиссер Армандо Джаннуцци нацеливает кинокамеру на предшествующие уходу Сталина из этого мира, и последующие события. Перед нами открывается театр абсурда и борьбы за власть, которую, чтобы поверить, надо увидеть своими глазами.

Год 1953. Сталин выглядит вполне здоровым и его почти не прекращающийся террор в отношении граждан своей страны не ослабевает, в Сибирь отправляются переполненные составыиз подвалов зданий с дурной славой часто доносятся револьверные залпы. Эта идиллия внезапно прерывается однажды утром, когда приближенные Сталина находят Отца на полу «в луже своих непристойностей»Но его ближнему кругу, в котором среди прочих товарищи Маленков, Хрущев, Молотов, Берия, Жуков и другие (нельзя забывать и сына Сталина пьяницы Василия и закаленную дочь Светлану), нет времени для основательной скорби. Пора решительно действовать, чтобы обеспечить себе благоприятное и безопасное существование на достаточно высоком уровне и при новой власти, быть может на ее абсолютной вершине. Но главное, чтобы земной путь внезапно до поры не прервался

Источник: https://blacknightsfilmfestival.com/est/filmid/323408

Текст

Трейлер фильма: https://www.youtube.com/watch?v=YKxTozRPHbQ

* Pealkiri

Romaan „Arbati lapsed“

Kirjanik Anatoli Rõbakov

* Tutvustus

Rõbakov kirjutas oma tuntuima teose «Arbati lapsed» ja lubas seda levitada samizdati kaudu 1960-ndatel. Teos ilmus trükis alles 1987, kuigi seda oli püütud avaldada juba 1966 ja 1978. Mõlemal korral peatati raamatu avaldamine viimasel hetkel. «Arbati lapsed» on tetraloogia esimene raamat, ülejäänud sellesse kuuluvad romaanid on «1935 ja järgmised aastad» (1989), «Hirm» (1990) ning «Tuhk ja tolm» (1994). Tetraloogia tegelane Saša Pankratov on osalt autobiograafiline.

Anatoli Rõbakovi romaan jälgib Moskva südames Arbatil üleskasvanud 20-aastaste noorte inimeste elu ja käekäiku 1933.-34. aastal. Romaan pälvis tähelepanu sellega, et esimest korda vene nõukogude kirjanduses kujutatakse ulatuslikumalt ja süvenenumalt Stalini kuju ja isikukultuse tekkimist.

Allikad:

https://et.wikipedia.org/wiki/Anatoli_R%C3%B5bakov

Название

Роман Дети Арбата

Автор Анатолий Рыбаков

Описание

Рыбаков написал свое наиболее известное произведение «Дети Арбата» и позволил распространить его через самиздат в шестидесятых. Роман вышел в печати только в 1987-омхотя его пытались издать еще в 1966-ом и 1978-омВ обоих случаях выход книги останавливали в последний момент. «Дети Арбата» — первая книга трилогии, входящие в нее романы — «Тридцать пятый и другие годы» (1989), «Страх» (1990), а также «Пепел и пыль» (1994). Судьба героя трилогии Саша Панкратов частично автобиографична.

Анатолий Рыбаков описывает жизнь и похождения выросших в сердце Москвы, на Арбате, двадцатилетних молодых людей в 1933-34-х годахРоман снискал внимание тем, что впервые в русской советской литературе была так развернуто и углубленно описана фигура Сталина и возникновение культа личности.

Источники:

https://et.wikipedia.org/wiki/Anatoli_R%C3%B5bakov

Ida politseiprefektuuri Kriminaalosakonna Majanduskuritegude talituse menetluses on kriminaalasi nr 07240100137, milles alustati menetlust 21.05.2007 KarS § 213 (arvutikelmus) tunnustel. Kriminaalasi on alustatud seoses kahtlaste arveldustega Eesti elanik Artjom Molnin’i kontol Hansa-pangas.

Käesolevaks ajaks on antud kriminaalasjaga liidetud veel rida sarnaseid episoode. Sealhulgas on käesoleva kriminaalasja raames uurimise all rahapesukahtlane arveldus Eesti elanik Andrei Tarassov’i Nordea Pank Eesti arveldusarvel nr 17001140619. On selgunud, et 05.02.2007 laekus A. Tarassov’i kontole 1000.- eurot, mis oli kroonideks konverteerituna sularahas välja võetud. Hiljem tuli teade, et tegu on on-line maksepettuse teel teostatud maksega.

05.02.2007 laekunud ülekanne pärines Nordea Bank (Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm) asuvalt arvelt, mis kuulub Carina Fredriksson’ile (võimalik elukoht: Vasterskarsringen 34, 184 92 Akersberga).

В отделе по борьбе с экономическими преступлениями уголовной полиции Восточной префектуры в производстве находится уголовное дело № 07240100137, которое было возбуждено 21 мая 2007 года по признакам § 213 УК (компьютерное мошенничество).

Уголовное дело возбуждено в связи с подозрительными действиями на счете жителя Эстонии Артема Молнина в Hansabank.

К настоящему времени к уголовному делу приобщен еще ряд аналогичных эпизодов.

В том числе, в рамках данного уголовного дела расследуются подпадающие под подозрение в отмывании денег действия жителя Эстонии Андрея Тарасова на расчетном счете nr.17001140619 в Nordea Bank.

Установлено, что 05.02.2007 на счет А.Тарасова поступило 1000 евро, которые были конвертированы в кроны и обналичены. Позже стало известно, что имело место проведение онлайнового платежа обманным путем.

Поступивший 05.02.2007 перевод был отправлен со счета Карины Фредрикссон [Carina Fredriksson] (вероятное место жительства: Vasterskarsringen 34, 184 92 Akersberga) из Nordea Bank (Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm).

Sangla Juveelisalong OÜ on 1967.a. loodud kullassepaartelli “ÜHENDUS” õigusjärglane.

В 1967 году ювелирный салон Sangla Juveelisalong OÜ стал правопреемником ювелирной артели “ÜHENDUS”.

AS Sangla nime all registreeritud 1989.a.

В 1989 году зарегистрирован под именем AS Sangla.

Eesti Vabariigi Ettevõtteregistrisse kantud 1997.a Sangla Juveelisalong OÜ nime all. Reg.nr.10079132

В 1997 году под именем Sangla Juveelisalong OÜ внесен в Регистр предприятий Эстонской Республики под номером 10079132.

1985.aastast asukohaga 17. sajandil ehitatud vanalinna majas, Kullassepa 7. Seal, kus traditsiooniliselt asus kullassepp juba1528.aastal.

С 1985 года размещается в построенном в ХVII веке доме старого города Kullassepa 7, где уже с 1528 года традиционно находился золотых дел мастер.

Registreeritud kaubamärk “SANGLA” aastast 1994. Reg. nr. 15254.

Торговая марка “SANGLA” зарегистрирована с 1994 года под номером 15254.

Kogu oma eksistentsi jooksul on põhitegevuseks olnud väärismetallist ehete valmistamine eritellimuste järgi ning väärisehete valmistamine müügiks.

За время своего существования основной деятельностью было изготовление украшений из драгоценных металлов по специальным заказам и ювелирных изделий для продажи.

Peamised tooted: abielusõrmused, kihlasõrmused, ilusõrmused, kõrvarõngad, ripatsid, käevõrud, riitusehted, sodiaagimärgid, ruunimärgid ning muud erinevad kullast ja hõbedast ehted vääriskividega ja ilma.
Samuti pallaadiumist (plaatinagrupi väärismetall) ehete valmistamine .

Sangla Juveelisalongi palladiumi sulam on tunnistatud maailmas unikaalseks, mille kohta on väljastatud patenditunnistus Reg.nr.01235.

Основная продукция: свадебные кольца, обручальные и декоративные кольца, серьги, подвески, браслеты, обрядные украшения, Знаки Зодиака, рунические аксессуары и разные другие украшения из золота и серебра с драгоценными камнями и без, а также изготовление украшений их палладия (драгоценный металл платиновой группы).

Палладиевый сплав Sangla Juveelisalong признан в мире уникальным, о чем свидетельствует выданное патентное удостоверение под регистрационным номером 01235.

Sulam on valgest kullast oluliselt odavam ja vastupidavam. On valmistatud puhastest metallidest, mille koostises ei ole allergiat tekitavaid metalle, nagu näiteks nikkel.

Looduslike vääriskivide, briljandi ja muud erinevat lihvitüüpi teemantite müük.

Сплав значительно дешевле и прочнее белого золота, из чистых металлов, в составе которого нет вызывающих аллергию, например, никеля.

Продажа натуральных драгоценных камней, бриллиантов и других ограненных алмазов.

Оглядова екскурсія (для аудіогіда)

Позиція 1. Біля входу до Зали пам’яті.

Вітаємо Вас у Національному музеї Голодомору-геноциду. Територія музею розпочинається від скульптур Янголів, проходить площею «Жорна долі» зі скульптурою дівчинки «Гірка пам’ять дитинства» і дванадцятьма парами символічних жорнових каменів. Зараз ви перебуваєте у приміщенні музею, розміщеному під «Свічею пам’яті». Музей зведений для вшанування пам’яті українців, убитих штучним голодом у 1932 – 1933 роках, організованим керівництвом СРСР.

Зверніть увагу, довкола Вас на стінах представлені світлини українців початку ХХ століття: вони мали великі сім’ї, були заможні, гарно одягнені. На той час близько 90 % українців проживали у селах. Тому селяни були носіями української мови, культури і традицій, а отже основним джерелом української ідентичності. Українці навіть уявити не могли, через які випробування їм доведеться пройти, адже Україна протягом століть не тільки не знала голоду, а й була «європейською житницею». Лише протягом першої половини ХХ століття після більшовицької окупації українці пережили три періоди штучно створеного голоду:  1921-1923, 1932-33 та 1946-47 роки. Найстрашніший за масштабами людських жертв — Голодомор 1932-1933 років. Більшовицьку політику «терору голоду», застосовану для упокорення українців, започаткував Володимир Ленін. Він стверджував, що українців потрібно морити голодом кожні десять років. Без сумніву, комуністична партія чітко виконувала настанови свого вождя.

Поруч у відеозалі можна переглянути документальні фільми про Голодомор українською, російською, англійською чи французькою мовами.

Просимо пройти до Зали пам’яті, прямуйте до його центру

Позиція 2. У Залі пам’яті.

Частина українського народу, що опинилась на території, окупованій комуністичною Росією, у 1932 – 1933 роках стала об’єктом злочину геноциду, який забрав життя більше 7 мільйонів людей в Україні. Також жертвами геноциду стали біля 3 млн етнічних українців на інших територіях СРСР. Геноцид – це дії вчинені з наміром знищити, цілком чи частково, яку-небудь національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку.  

Цей злочин проти українського народу визнано в Україні геноцидом у 2006 році. Через штучність і масовість він отримав назву «Голодомор» (від слів «голод» і «мор»).

Позиція 3. Вівтар пам’яті

Ви стоїте біля Вівтаря пам’яті.

Пропонуємо Вам запалити і поставити свічку в знак вшанування пам’яті убитих голодом.

Всередині цього стилізованого вівтаря, за склом, – найбільше багатство України – зерно, кожна з цих зернинок символізує людське життя, яке знищила совєцька окупаційна влада.

Перевод с украинского на эстонский

Ekskursioon (audiogiidi jaoks)

Asend 1. Mäluhalli sissepääsu lähedal.

Tere tulemast nälja ja genotsiidi rahvusmuuseumi. Muuseumi territoorium algab inglite skulptuuridega, läbib „Saatuse veski“ väljaku koos tüdruku skulptuuriga „Lapsepõlve mälumäg“ ja kaksteist paari sümboolset veskikivi. Olete nüüd «Küünlamälu» all asuva muuseumi ruumides. Muuseum ehitati NSV Liidu juhtkonna korraldatud kunstliku näljahäda ajal 1932 — 1933 tapetud ukrainlaste mälestuseks.

Pange tähele, et kahekümnenda sajandi alguse ukrainlaste pered olid suured, nad olid heal järjel, hästi riides. Sel ajal elas külades umbes 90% ukrainlastest. Seetõttu olid talupojad ukraina keele, kultuuri ja traditsioonide emakeelena kõnelejad ning seetõttu ukraina identiteedi peamised allikad. Ukrainlased ei osanud isegi ette kujutada, millised elamised nad peaksid läbi tegema, sest sajandeid Ukraina ei teadnud mitte ainult näljahäda, vaid oli ka „Euroopa leivakorvi“. Alles XX sajandi esimesel poolel pärast bolševike okupatsiooni kogesid ukrainlased kunstlikult tekitatud näljahäda kolme perioodi: 1921–1923, 1932–33 ja 1946–47. Inimlike inimohvrite osas on kõige laastavam Holodomor aastatel 1932–1933. Ukrainlaste alistamiseks kasutatud bolševike «näljaterrorismi» poliitikat alustas Vladimir Lenin. Ta väitis, et ukrainlased peaksid näljutama iga kümne aasta tagant. Kahtlemata järgis kommunistlik partei selgelt oma juhi juhiseid.

Lähedal saate vaadata dokumentaalfilme holodomori kohta ukraina, vene, inglise või prantsuse keeles.

Palume edasi mäluhalli, astuge selle keskusesse.

Asend 2. Mälu saalis.

Ukraina elanike osa, kes sattus aastatel 1932 — 1933 kommunistliku Venemaa okupeeritud territooriumile, sai genotsiidi objektiks, mis nõudis Ukrainas enam kui 7 miljoni inimese elu. Samuti on genotsiidi ohvriks langenud umbes 3 miljonit ukrainlast mujal NSV Liidu territooriumil. Genotsiid on toiming, mille eesmärk on täielikult või osaliselt hävitada kõik rahvuslikud, etnilised, rassilised või usulised rühmad kui sellised.

See Ukraina rahva vastu toime pandud kuritegu tunnistati Ukrainas genotsiidiks 2006. aastal. Kunstlikkuse ja massilisuse tõttu nimetati seda «The Holodomor» (sõnadest «nälg» ja «katk»).

Asend 3. Mälestuse altar

Teie seisate mälu altaril.

Nälja tõttu hukkunute mälestuseks soovitame süüdata küünal.

Selle stiliseeritud altari sees, klaasi taga, on Ukraina suurim rikkus — teravili, millest igaüks sümboliseerib inimelu ja mille hävitas Nõukogude okupatsioonivõim.

Исходный контент

Bitcoin sports betting online. Best betting site for Bitcoin and Ethereum sports bets — [site.com]

Best online bitcoin sportsbook [BrandName]. Betting on sports events, enjoy the highest odds, fast payouts, and user-friendly support.

Bitcoin Betting

Bitcoin Casino — Play Bitcoin Casino Games Online at [site.com]

Enjoy the game in the best online Bitcoin Casino. Play in Roulette, Blackjack, Slot Machines and Table Games on Bitcoin and Ethereum with [BrandName] Casino.

Bitcoin Casino

Bitcoin Live Casino — Play with Live Dealers at [site.com]

Play online in Roulette, Blackjack, Baccarat and other casino games live on Bitcoin and Ethereum with [BrandName] Casino.

Bitcoin Live Casino

[site.com] — Best bitcoin sportsbook

Footer

Hi, guys!

We want you to know about Cookies Policy. When you use this site, you accept that we will use browser cookies to improve your experience on [site.com]. Keep calm — we will not interfere with your privacy!

Accept Cookies Policy

[site.com] uses cookies to improve website performance. If you’re comfortable with this, just continue using the site as normal.

Should you require more information about cookie usage just click here.

Перевод на эстонский

Bitcoini spordiennustused Internetis. Parim spordiennustuste Bitcoini ja Ethereumi kihlvedude sait — [site.com]

Parim online bitcoini spordiraamat [BrandName]. Panustades spordisündmustele, nautige kõrgeimaid koefitsiente, kiireid väljamakseid ja kasutajasõbralikku tuge.

Bitcoini panustamine

Bitcoini kasiino — mängige saidil [site.com] Bitcoini kasiinomänge

Nautige mängu parimas veebipõhises Bitcoini kasiinos. Mängige [BrandName] kasiinos ruletis, Blackjackis, mänguautomaatides ja lauamängudes Bitcoinidel ja Ethereumis.

Bitcoini kasiino

Bitcoini live-kasiino — mängige veebisaidil [site.com] diileritega reaalajas

Mängige veebis ruleti, Blackjacki, Baccarati ja teistes kasiinomängudes, mis elavad Bitcoinides ja Ethereumis koos [BrandName] kasiinos.

Bitcoin Live kasiino

[site.com] — parim bitcoini spordiraamat

Jalus

Tere kutid!

Soovime, et te teaksite küpsisepoliitikat. Selle saidi kasutamisel nõustute, et kasutame brauseri küpsiseid, et parandada teie kogemust saidil [site.com]. Ole rahulik — me ei sega sinu privaatsust!

Nõustu küpsiste poliitikaga

[site.com] kasutab küpsiseid veebisaidi toimivuse parandamiseks. Kui teile see meeldib , siis jätkake saidi kasutamist nagu tavaliselt.

Kui soovite lisateavet küpsiste kasutamise kohta, klõpsake lihtsalt siin.

Описание задачи

Локализировать фрагменты контента сайта на указанные ниже языки:

 • Испанский
 • Немецкий
 • Итальянский
 • Датский
 • Шведский
 • Норвежский
 • Традиционный китайский
 • Упрощенный китайский
 • Болгарский
 • Греческий
 • Португальский
 • Польский
 • Румынский
 • Чешский
 • Венгерский
 • Словенский
 • Нидерландский
 • Эстонский

Важно! Фрагменты в квадратных скобках [site.com] и [BrandName] переводить не нужно, их необходимо перенести в таком же виде. Это переменные, которые будут заменены на реальные значения.

 

1 текст.

Mänguarvutid.ee — выбор геймеров!

Мы предлагаем Вам возможность приобрести качественные ПК, которые прошли тщательный контроль и собраны согласно Вашим потребностям и пожеланиям.

 Хотите играть в топовые игры гладко, на настройках Ultra и получать от этого максимум удовольствия? Соберите свой оптимальный компьютер прямо сейчас! Это так просто вместе с Mänguarvutid! Никаких лишних компонентов и переплаты, платите только за то что нужно Вам. Наши компьютеры содержат только высококачественную начинку А-бренда. У каждого геймера свои пожелания и предпочтения, поэтому мы всегда с пониманием и уважением относимся ко всем, нашим клиентам.  Наши пользовательские фильтры полностью оптимизированы для всех покупателей с разными варьирующими ценами, которые будут доступны каждому для того чтобы банальный сбор ПК не превратился в опустошение кошелька. 

Чтобы сделать сборку еще более удобной – мы обновили наши конфигураторы и предложили больше параметров поиска. 

 Кроме того, на нашем сайте вы также найдете ряд высокопроизводительных видеокарт всемирно известных серий, таких как : AMD Radeon или Nvidia GeForce.

2 текст

Вы часто задумываетесь о компьютере своей мечты? Так соберите же его прямо сейчас вместе с Manguarvutid.

  Мы предлагаем:

— индивидуальные профессиональные консультации

— оригинальные запчасти от известных производителей

— простое и удобное оформление заказа

— лучшие цены на рынке компьютерной техники 

— быстрая доставка

Не теряй времени, переходи на сайт manguarvutid.ee/ru и начинай создавать компьютер своей мечты прямо сейчас.

Перевод на эстонский

1 tekst.

Mänguarvutid.ee — mängijate valik!

Pakume teile võimalust osta kvaliteetseid personaalarvuteid, mida on hoolikalt testitud ja kokku pandud vastavalt teie vajadustele ja soovidele.

Kas soovite sujuvalt mängida topmänge Ulta häälestusega ja saada sellest maksimaalselt naudingu? Ehitage kohe oma parim arvuti! Mänguarvutiga seen on nii lihtne! Lisakomponente ja enammakseid pole, makske ainult selle eest, mida vajate. Meie arvutid sisaldavad ainult kvaliteetset A-kaubamärgi täitmist.

Igal mängijal on oma soovid ja eelistused, nii et oleme alati mõistvad ja austame oma kliente. Meie kohandatud filtrid on täielikult optimeeritud kõigile klientidele erineva hinnaga, mis on kõigile kättesaadavad, et arvutite banaalne kogumine ei muutuks rahakoti tühjendamiseks.

Montaaži veelgi mugavamaks muutmiseks värskendasime oma konfiguraatoreid ja pakkusime rohkem otsinguparameetreid.

Lisaks leiate meie veebisaidilt ka mitmeid maailmakuulsate sarjade kõrgjõudlusega videokaarte, näiteks: AMD Radeon või Nvidia GeForce.

2 teksti

Kas mõtlete sageli oma unistuste arvutile? Nii et koguge see kohe koos Manguarvutidiga.

Pakume:

— individuaalne professionaalne nõustamine

— kuulsate tootjate originaalvaruosad

— lihtne ja mugav tellimine

— parimad hinnad arvutiseadmete turul

— kiire kohaletoimetamine

Ärge raisake aega, minge saidile manguarvutid.ee/ru ja alustage oma unistuste arvuti loomist kohe.

 

 

 

 

1 отзыв на “Письменный перевод эстонского, английского, украинского, русского vice versa — от 6 € за регулярные, до 12 € за специфические тексты – 1800 знаков c пробелами.

 1. Уведомление: sitemap.html | РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОДАЖА, АУТСОРСИНГ, ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИЙ В ЭСТОНИИ

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s